Acid-PEG6-COOMe;1807512-38-4

Acid-PEG6-COOMe;1807512-38-4
结构图

Acid-PEG6-COOMe;1807512-38-4

产品名称 Acid-PEG6-COOMe;1807512-38-4
中文名称 羧基六聚乙二醇甲氧甲酰基;甲氧甲酰基六聚乙二醇羧基
英文名称 Acid-PEG6-COOMe;COOH-PEG6-COOMe;COOMe-PEG6-Acid;Carboxy-PEG6-mono-methyl ester
分子量 396.4
CAS 1807512-38-4
分子式 C17H32O10
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体