Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt

Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt
结构图

四嗪可用于许多生物成像和生物共轭应用的生物正交反应。目前被广泛应用于蛋白质特定位点功能阐释、亚细胞结构选择性标记、药物靶向传递、活体动物分子影像和生物兼容性材料的制备等。

产品名称 Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt
中文名称 甲基四嗪-四乙二醇-氨基盐酸盐
英文名称 Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt
分子量 399.88
CAS 1802908-05-9
存储条件 -20°干燥冷冻
保存时间 一年
分子式 C17H26ClN5O4
性状 粉红色固体