Biotin-PEG3-oxyamine HCl salt

Biotin-PEG3-oxyamine HCl salt
结构图

Biotin-PEG3-oxyamine HCl salt

产品名称 Biotin-PEG3-oxyamine HCl salt
中文名称 生物素-三乙二醇-氧胺盐酸盐
英文名称 Biotin-PEG3-oxyamine HCl salt
分子量 434.55
CAS 1786206-22-1
分子式 C18H34N4O6S
存储条件 -20°冻存
保存时间 一年
性状 淡黄色或白色固体