C12-PEG-COOH 羧基聚乙二醇月桂酸

C12-PEG-COOH 羧基聚乙二醇月桂酸
结构图

C12-PEG-COOH 羧基聚乙二醇月桂酸

产品名称 C12-PEG-COOH 羧基聚乙二醇月桂酸
中文名称 羧基聚乙二醇月桂酸
英文名称 C12-PEG-COOH C12-PEG-Carboxylic acid
分子量 2000
CAS N/A
溶解度 DMSO,DMF等
存储条件 -20°冷冻
保存时间 一年
其它分子量 400 600 1000 3400 5000 10000