Tetrazine-PEG-NHS 四嗪-聚乙二醇-活性酯

Tetrazine-PEG-NHS 四嗪-聚乙二醇-活性酯
结构图

Tetrazine-PEG-NHS 四嗪-聚乙二醇-活性酯

四嗪可用于许多生物成像和生物共轭应用的生物正交反应。目前被广泛应用于蛋白质特定位点功能阐释、亚细胞结构选择性标记、药物靶向传递、活体动物分子影像和生物兼容性材料的制备等。
产品名称 Tetrazine-PEG-NHS 四嗪-聚乙二醇-活性酯
中文名称 四嗪-聚乙二醇-活性酯
英文名称 Tetrazine-PEG-NHS
分子量 3400
CAS N/A
存储条件 -20°冻存
保存时间 一年
其它分子量 400 600 1000 2000 5000 10000