TCO-PEG24-NHS ester CAS:2055646-26-7的分子式:C64H118N2O30,分子量:1395.6

TCO-PEG24-NHS ester CAS:2055646-26-7

CAS:2055646-26-7

分子式:C64H118N2O30

分子量:1395.6

纯度:98%
产地:上海
包装:mg与g级别
快递:顺丰,圆通,申通等
包装:瓶装
供应商:上海金畔生物科技有限公司

TCO-PEG24-NHS ester CAS:2055646-26-7的分子式:C64H118N2O30,分子量:1395.6

相关产品

TCO-PEG2-TCO

TCO-PEG36-acid

TCO-PEG3-amine CAS:1800507-93-0

TCO-PEG3-Maleimide CAS:1609659-01-9

TCO-PEG3-TCO CAS:2243569-22-2

TCO-PEG3-triethoxysilhaie CAS:2250217-32-2

TCO-PEG4-acid CAS:1802913-21-8

TCO-PEG4-Fmoc-Gly-Gly-Gly

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(