GE WHATMAN 589/2定量滤纸(白缎滤纸)1030011010300110

GE WHATMAN 589/2定量滤纸(白缎滤纸)10300110

简要描述:
GE WHATMAN 589/2定量滤纸(白缎滤纸)10300110 。Grade 589/2:4-12um。“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸,中等流速,应用于多种日常定量分析方法,泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定。预折叠型号Grade 589/2 1/2。CAT 0300110

GE WHATMAN 589/2定量滤纸(白缎滤纸)10300110

Grade 589/2:4-12µm

Grade 589/2定量滤纸-无灰级(灰份含量0.01%)。“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸(根据 DIN 53153定为2a类),中等流速,应用于多种日常定量分析方法,如泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定,可可食品中脂肪含量、明胶中总磷、牛奶中沉淀物及产品异质物的测定。已折叠好的型号为Grade 589/2 ½。

GE WHATMAN 589/2定量滤纸(白缎滤纸)10300110技术参数:

形状: 圆片
类型: 无灰级
常规厚度: 180μm
基本重量: 85g/m2
过滤时间(Herzberg): 140s
过滤速度(Herzberg): 70s
灰分含量: 0.01%1)
材质: 优质棉绒
zui低α纤维素含量: 0.98%
缎状滤纸颜色: 白色

1)在空气中于900℃下燃烧纤维素滤纸后测定灰分含量。

订购信息:

10300009 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK
10300010 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK
10300011 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK
10300012 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK
10300014 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK
10300045 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK
10300102 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK
10300103 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK
10300106 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK
10300107 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK
10300108 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK
10300109 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK
10300110 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK
10300111 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK
10300112 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK
10300114 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK
10300120 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK
10300143 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK
10300145 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK
10300210 589/3 BLURIB 110MM 100/PK
10300211 589/3 BLURIB 125MM 100/PK
10300212 589/3 BLURIB 150MM 100/PK
10300214 589/3 BLURIB 185MM 100/PK
10300263 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK