nalgene离心管架

【简单介绍】

nalgene离心管架 5974-0005悬浮方形离心管架 0.5ml 4×4孔 上海金畔生物科技有限公司销售 021-50837765

【详细说明】

美国nalgene/耐洁 5974系列悬浮离心管架:用于水浴或冰浴中微量离心管里样品的解冻或加温,装满离心管时仍然可以悬浮于小面,每一孔上都有号码以区分样品,有圆形和方形。可高压灭菌,PP材料。

型号            离心管规格(ml)    离心管数量(个)长×宽×高mm        颜色     形状

5974-0005       0.5               4×4          103×103×65        黑       方

5974-0404       0.5-2.0           4×4         103×103×65        白       方

5974-4015       1.0-2.0           8             66直径              白       圆

5974-1015       1.0-2.0           20            96直径              白       圆

 

名称

规格

包装

备注

销售价(元)

5974-0005型悬浮离心管架

离心管规格:0.5ml

10个/箱

离心管数量(个):4×4

 

5974-0404型悬浮离心管架

离心管规格:0.5ml

10个/箱

离心管数量(个):4×4

 

5974-4015型悬浮离心管架

离心管规格:0.5ml

10个/箱

离心管数量(个):8

 

5974-1015型悬浮离心管架

离心管规格:0.5ml

10个/箱

离心管数量(个)