50mm 无菌微生物检测滤膜/S-Pak 无菌滤膜HAGG050S6

简要描述:简单说明: S-Pak 滤膜,0.45µm 50mm 绿色网格
膜商标名: S-Pak

详细资料:
 

简单说明: S-Pak 滤膜,0.45µm 50mm 绿色网格
膜商标名: S-Pak
滤膜应用: 微生物分析
滤膜孔径: 0.45µm
滤膜属性: 网格膜
产品包装: S-Pak 滤膜,单独密封,带蓝色隔膜纸,无菌
滤膜材质: 混合纤维素酯
滤膜直径: 50mm
滤膜颜色: 绿色
滤膜表面: 网格
是否无菌: 无菌