PELumina空心阴极灯N3050203


PELumina空心阴极灯N3050203(价格优惠)

简要描述:

PELumina空心阴极灯N3050203(价格优惠)
寿命长:PE产品的更大灯体积使灯具的使用寿命更长
自动化:带有PE编号标识的灯具可进行自动设置
容易安装:只需简单地将灯具滑入仪器的灯支架或转动架内
即可
完全兼容:Lumina空心阴极灯可用于PE的各种原子吸
收光谱仪

型号 N3050203

上海金畔生物科技有限公司 :
韩:  

Lumina多元素空心阴极灯

双元素灯
银、金Ag, Au N3050201 N3050401
钙、镁Ca, Mg N3050202 N3050402
钙、锌Ca, Zn N3050203 N3050403
钾、钠K, Na N3050204 N3050404
铂、钌Pt, Ru N3050205 N3050405
锡、碲Sn, Te N3050206 N3050406
三元素灯
钙、镁、锌Ca, Mg, Zn N3050208 N3050408
铜、铁、镍Cu, Fe, Ni N3050209 N3050409
四元素灯
铜、铁、锰、锌Cu, Fe, Mn, Zn N3050212 N3050412
五元素灯
银、铬、铜、铁、镍Ag, Cr, Cu, Fe, Ni N3050213 N3050413
钴、铬、铜、锰、镍Co, Cr, Cu, Mn, Ni N3050214 N3050414
六元素灯
钴、铬、铜、铁、锰、镍Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni N3050217 N3050417
七元素灯
铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, Zn N3050218 N3050418

PELumina空心阴极灯N3050203(价格优惠)PELumina空心阴极灯N3050203(价格优惠)