PELumina空心阴极灯N3050324


PELumina空心阴极灯N3050324(价格优惠)

简要描述:

PELumina空心阴极灯N3050324(价格优惠)
特点和优势:
寿命长:PE产品的更大灯体积使灯具的使用寿命更长
自动化:带有PE编号标识的灯具可进行自动设置
容易安装:只需简单地将灯具滑入仪器的灯支架或转动架内
即可
完全兼容:Lumina空心阴极灯可用于PE的各种原子吸
收光谱仪
测试:每只空心阴极灯在出厂前均接受过全面测试

型号 N3050324

上海金畔生物科技有限公司 :
韩:  

Lumina单元素空心阴极灯
铝Al N3050103 N3050303
锑Sb N3050170 N3050370
砷As N3050105 N3050305
钡Ba N3050109 N3050309
铍Be N3050110 N3050310
铋Bi N3050111 N3050311
硼B N3050108 N3050308
镉Cd N3050115 N3050315
钙Ca N3050114 N3050314
铬Cr N3050119 N3050319
钴Co N3050118 N3050318
铜Cu N3050121 N3050321
镝Dy N3050122 N3050322
铒Er N3050123 N3050323
铕Eu N3050124 N3050324
钆Gd N3050129 N3050329
镓Ga N3050128 N3050328
锗Ge N3050130 N3050330
金Au N3050107 N3050307
铪Hf N3050133 N3050333
钬Ho N3050135 N3050335
铟In N3050137 N3050337
铱Ir N3050138 N3050338
铁Fe N3050126 N3050326
镧La N3050141 N3050341
铅Pb N3050157 N3050357
锂Li N3050142 N3050342
镁Mg N3050144 N3050344
锰Mn N3050145 N3050345
汞Hg N3050134 N3050334
钼Mo N3050146 N3050346
钕Nd N3050150 N3050350
镍Ni N3050152 N3050352
铌Nb N3050149 N3050349
钯Pd N3050158 N3050358
磷P N3050155 N3050355
铂Pt N3050162 N3050362
钾K N3050139 N3050339
镨Pr N3050161 N3050361
铼Re N3050165 N3050365
铑Rh N3050166 N3050366