5000mlDURAN® 实验室镀膜玻璃瓶德国DURAN


5000mlDURAN® 实验室镀膜玻璃瓶德国DURAN

简要描述:

5000mlDURAN® 实验室镀膜玻璃瓶德国DURAN

型号

5000mlDURAN® 实验室镀膜玻璃瓶德国DURAN

 

    DURAN® 实验室镀膜玻璃瓶可防瓶子破裂内容物损失和飞溅,本瓶适用于盛放毒害,珍贵物质,并可长期贮存。

■ 紫外线吸收可达 380 nm 光波长

■ 镀膜耐受-30℃–+135℃,可适用于微波炉

■ 盖子需另外选配

容量ml

瓶盖规格

直径mm

高mm

包装(箱)

218050806

10

GL25

36

55

10

1092676

25

GL25

36

74

10

1092677

50

GL32

46

91

10

2180524

100

GL45

56

105

10

2180529

150

GL45

62

110

10

2180536

250

GL45

70

143

10

2180544

500

GL45

86

181

10

2180551

750

GL45

95

203

10

2180554

1000

GL45

101

230

10

2180563

2000

GL45

136

265

10

2180569

3500

GL45

160

295

1

2180573

5000

GL45

182

335

1

2180586

10000

GL45

227

415

1

2180588

15000

GL45

268

450

1

2180591

20000

GL45

288

510

1