PALL过滤膜66149聚四氟乙烯PTFE过滤膜66149

PALL过滤膜66149聚四氟乙烯PTFE过滤膜

简要描述:
PALL过滤膜66149聚四氟乙烯PTFE过滤膜,极为广泛的化学兼容性,可以过滤腐蚀性及一般过滤膜不能耐受的化学物质和HPLC流动相和有机溶剂的过滤。直径:47mm,孔径:0.45um,包装:100PK。

PALL过滤膜66149聚四氟乙烯PTFE过滤膜

极为广泛的化学兼容性,过滤有机溶剂,可以过滤腐蚀性及一般过滤膜不能耐受的化学物质和HPLC流动相。直径:47mm,孔径:0.45um,包装:100PK。

PALL过滤膜66149聚四氟乙烯PTFE过滤膜订购信息

66141 TF-200 0.2æ 13MM 100/PK TF 200 圆盘过滤膜片,0.2 µm,13 mm 100片/盒
66142 TF-200 0.2æ 25MM 100/PK TF 200 圆盘过滤膜片,0.2 µm,25 mm 100片/包
66143 TF-200 0.2æ 47MM 100/PK TF 200 圆盘过滤膜片,0.2 µm,47m 100片/包
66145 TF-200 0.2æ 142MM 25/PK TF 200 圆盘过滤膜片,0.2 µm,142 mm 25片/包
66146 TF-200 0.2æ 293MM 25/PK TF 200 圆盘过滤膜片,0.2 µm,293 mm 25片/包
66147 TF-450 0.45æ 13MM 100/PK TF 450 圆盘过滤膜片,0.45 µm,13 mm 100片/盒
66148 TF-450 0.45æ 25MM 100/PK TF 450 圆盘过滤膜片,0.45 µm,25 mm 100片/包
66149 TF-450 0.45æ 47MM 100/PK TF 450 圆盘过滤膜片,0.45 µm,47 mm 100片/包
66151 TF-450 0.45æ 142MM 25/PK TF 450 圆盘过滤膜片,0.45 µm,142 mm 25片/包
66152 TF-450 0.45æ 293MM 25/PK TF 450 圆盘过滤膜片,0.45 µm,293 mm 25片/包