BCN-PEG-Rhodamine B 环丙烷环辛炔聚乙二醇罗丹明B

BCN-PEG-Rhodamine B 环丙烷环辛炔聚乙二醇罗丹明B
结构图

BCN-PEG-Rhodamine B 环丙烷环辛炔聚乙二醇罗丹明B

双环[6,1,0]壬炔 (BCN) (环丙烷环辛炔)可以通过无铜的点击化学与叠氮化物标记的分子或生物分子反应生成稳定的三氮唑连接
产品名称 BCN-PEG-Rhodamine B 环丙烷环辛炔聚乙二醇罗丹明B
中文名称 环丙烷环辛炔聚乙二醇罗丹明B
英文名称 BCN-PEG-Rhodamine B
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 DMSO,CHCl3,甲醇
存储条件 -20°冷冻
保存时间 一年
其它分子量 1000 2000 3400 10000