Acid-PEG5-OH;OH-PEG5-COOH;Hydroxy-PEG5-acid

Acid-PEG5-OH;OH-PEG5-COOH;Hydroxy-PEG5-acid
结构图

Acid-PEG5-OH;OH-PEG5-COOH;Hydroxy-PEG5-acid

产品名称 Acid-PEG5-OH;OH-PEG5-COOH;Hydroxy-PEG5-acid
中文名称 羟基五聚乙二醇丙酸;羟基五聚乙二醇羧基;五聚乙二醇-羧酸
英文名称 Acid-PEG5-OH;OH-PEG5-COOH;Hydroxy-PEG5-acid
分子量 310.34
CAS 2079768-50-4
分子式 C13H26O8
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体