PE进口石英/玻璃比色皿1mm光学玻璃样品池


PE进口石英/玻璃比色皿1mm光学玻璃样品池

简要描述:

美国PE高精度样品池*比色皿1mm光学玻璃样品池

型号 B0631001

PE比色皿/样品池

光学玻璃

1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631001

5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631002

10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631003

20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631014

50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631015

100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631016

*玻璃盖

美国PE耗材配件,PE比色皿,进口比色皿,PE石墨管,PE氘灯,PE钨灯,PE氘灯,PE泵管,PE样品杯,PE空心阴极灯,中心管,矩管,雾化器,石墨锥,截取锥,采样锥更多详情和优惠敬请致电咨询~